Tourbillon Extra-Plat Automatique 5377

Tourbillon Extra-Plat Automatique 5377

Lanzamiento del Classique Tourbillon extra-plat automatique 5377.